Beställningsvillkor

Alla priser är ink. 12 % moms. 

FC Gruppen ansvarar enbart för produkten fram till leverans. Maten ska förvaras i kylskåp väl förseglad. 

Lagd order återbetalas ej