Livsmedelssäkerhet

Covid-19

Vi på FC Gruppen följer alla riktlinjer som ges av våra myndigheter under rådande Covid-19 situation.

Hygien & Hållbarhet
All mat tillagas i godkända kök som kontrolleras av myndigheter flertal gånger per år. Utöver det har vi också frivilligt kopplat in Anticimex för extra kontroller på både kök, hygien och livsmedelsäkerhet. Vår personal erhåller en god hygien samt godkända arbetskläder. Instruktioner finns vid varje handtvättstation samt handsprit finns utplacerat i hela köket.
Egenkontroll

Vi arbetar regelbundet med ett egenkontrollprogram framställt utav Anticimex för att kunna garantera säkerheten i vårat kök samt maten vi tillverkar. Vi har en tydlig HACCP-plan.

Säker leverans
  • Obrutna kylkedjor
  • Nedkylning enligt SLV bestämmelser
  • Catering levereras i värmeskåp alt. Kylda skåp
  • Färdiga matlådor markeras med allergener samt uppvärmnings instruktioner
  • Transportbilar rengörs regelbundet samt används ej för ändamål som kan skada livsmedelssäkerheten
  • Chauffören är väl informerad om både livsmedelsäkerhet samt vad som transporteras